dato-rosli

YBhg. Prof. Dato' Ts. Dr. Rosli bin Mohd Yunus

Wakil Senat

Profesor
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Proses
Universiti Malaysia Pahang