prof-wawy

YBhg. Profesor Ir. Dr. Wan Azhar bin Wan Yusoff

Naib Canselor / Ketua Pegawai Eksekutif

Ph.D (USM), M.Sc. (RPI), B.Sc. (Michigan-Ann Arbor)